Höskuldur Kári Scram skrifar á Vísir .is

Allt að 80 ára leynd mun hvíla á viðkvæmum upplýsingum sem rannsóknarnefnd
Alþingis hefur haft til meðferðar í tengslum við skýrslu um bankahrunið.

Um er ræða upplýsingar sem snerta launakjör einstaklinga og rekstur fyrirtækja.
Forseti Alþingis segir að þetta muni ekki rýra gildi skýrslunnar.

Rannsóknarnefnd Alþingis tók formlega til starfa um síðustu áramót
en nefndinni er ætlað að rannsaka aðdraganda og orsakir bankahrunsins.

Nefndin átti upprunalega að skila lokaskýrslu í nóvember (2009)
en því var frestað um þrjá mánuði.

Á því tímabili sem nefndin hefur starfað hefur hún kallað til sín fjölmargar
lykilpersónur úr íslensku viðskipta og stjórnmálalífi undanfarinna ára.

Fundirnir hafa þó allir verið haldnir fyrir lokuðum dyrum fjarri augum almennings og fjölmiðla.

Skýrslu nefndarinnar hefur því verið beðið með nokkurri eftirvæntingu
en samkvæmt frumvarpi sem nú liggur fyrir á Alþingi mun skýrslan ekki
innihalda allar þær upplýsingar sem nefndin hefur haft til meðferðar.

Þannig verður lokað á upplýsingar er snerta
fjárhagsmálefni einstaklinga og fyrirtækja í allt að 80 ár.

Upplýsingarnar verða dulkóðaðar og geymdar í sérstökum gagnagrunni
á þjóðskjalasafninu þangið til allri leynd hefur verið aflétt.

Forseti Alþingis segir að aldrei hafi staðið til að birta allar þessar upplýsingar
í skýrslu rannsóknarnefndarinnar. „En auðvitað er Rannsóknarnefndin búin að
fara í gegnum allar þessar upplýsinar og ég geri ráð fyrir því að hún birti allt
sem þarf að birta í skýrslunni af þessum upplýsingum,” segir Ásta Ragnheiður.

Hún segir að skýrslan verði eins tæmandi eins og rannsóknarnefndin gat gert hana
á þeim tíma sem henni var ætlaður til þess að vinna þetta.
Allt það sem að rannsóknarnefndin telji að eigi að vera upplýst verði í skýrslunni

Það verður því fyrst árið 2090 sem allar upplýsingar ættu að liggja fyrir opinberlega.

Þá verður Davíð Oddsson 142 ára gamall,
Geir H. Haarde, 139 ára,
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 136 ára,
Jón Ásgeir Jóhannesson, 122
og Björgólfur Guðmundsson, 149 ára gamall.