Blindgatan

16. febrúar 2010

Aðal Stór Þjófarnir og margir smærri geta fljótlega farið að fagna því að hafa sett “eignirnar” á maka og venslafólk, þeir fá að halda þeim ef þeir ná tveimur árum. Næsta haust eru 2 ár frá Big Krass og eignaskiptum í kjölfarið.

Og við fylgjumst með, munu yfirvöld aðhafast eittkvað í þessu eða er þetta angi af skjaldborg Stórþjófanna / Hrunameistaranna.

Já þeir eru bara grunaðir greyin, og ekki verað persónu geretta mar. Já, kannski Geir hefði átt að gera eittkvað…Auðvitað hefði hann og stjórnin átt að gera “eittkvað” …

Horfumst í augu við það að það tekur Ísland mörg ár að komast upp úr þessum drullupolli.

Við höldum svo bara áfram að eiga viðskypti við þessa meistara - að vanda.

Ekki skrýtið að landinn sé að læra norsku í stórum stíl.

Day Job Killer

11. febrúar 2010

Það er græðgi í okkur öllum en flest okkar ganga ekki eins langt og útrásarvíkingarnir, flestir nei ALLIR flokkarnir og aðrir kvítflibba glæpamenn …en það er ekkert kappsmál fyrir mig að sjá hrunmeistarana bak við lás og slá - aðeins að þeir skyli þýfinu, kvort sem það er tekið með lögum, þeim gefið X daga frestur eða xxxxxxx á færi og eignirnar renni til íslenskra alþíðu - ekki alþingis eða ríkis - heldur gegnsæar heiðarrlegrar nefndar… já erfitt að velja í þá nefnd, en það eru nokkrir alþingismenn sem ég myndi treista… en ég/við getum aldrei verið viss… Jóhanna hvað? - ( hellingur strokað út…) Ég og flestir vina minna sem hafa misst vinnuna sjáum enga skjaldborg þótt hún reynir að slá riki í augu okkar og þeirra sem ennþá hafa vinnu. Krati ekki meir það líf kemur aldrei aftur sem einu sinni deyr… Vantar Stein Steinar nú… Eigill Helga kemur allt að því í staðinn… hmm

já mar.

Múslimar… Já mar.

10. febrúar 2010

Arabiskur sendiherra sótti um skilnað eftir að hann komst að því að á bak við slæðuna var brúður hans bæði skeggjuð og kolrangeyg.
Haha ha……..gott áann - ég meina greyin…

Íslendingar og Icesave

10. febrúar 2010

Íslendingar viðurkenndu Icesave skuldbindingar í desember 2008
sem er svo sem ekki ný frétt. Fyrri stjórn draup höfði og
hefði kanski átt að gera eittkvað raunhæft.

“Heimir Már Pétursson-Vísir.is
Í drögum að lánasamningum íslenskra stjórnvalda við Breta og Hollendinga frá því 37 dögum áður en ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar sprakk, má skilja að Íslendingar hafi gengist við lágmarksskuldbindingum vegna Icesave og óskað eftir lánum frá Bretum og Hollendingum fyrir þessum skuldbindingum. Fyrrverandi utanríkisráðherra kannast ekki við að hafa séð þessi drög.

Fréttastofa hefur undir höndum drög að lánasamningum Íslands við Breta og Hollendinga frá 19. desember 2008, eða 38 dögum áður en ríkisstjórn Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks sprakk, þar sem Íslendingar viðurkenna lágmarks skuldbindingar vegna Icesave og biðja Breta og Hollendinga að lána sér fyrir þeim, á verri kjörum en núgildandi Icesave lög gera ráð fyrir.

Í drögunum er vísað til sameiginlegar yfirlýsingar þessara aðila frá 11. október 2008, þar sem gert er ráð fyrir 6,7 prósent föstum vöxtum á láni til tíu ára, með engum afborgunum á höfuðstól fyrstu þrjú árin. Hins vegar verði greiddir vextir frá upphafi lánstíma sem hefði þýtt samkvæmt upplýsingum fjármálaráðuneytisins að Íslendingar hefðu þurft að greiða 40 milljarða í vexti í apríl næst komandi. Þá voru engin uppsagnarákvæði í þessum samningsdrögum. Í núgildandi Icesave lögum er gert ráð fyrir fimm árum lengri lánstíma, 1,15 prósentustiga lægri vöxtum og engum kvöðum um afborganir hvorki á vöxtum né höfuðstól fyrstu sjö árin. Þá er hægt að segja upp núgildandi samningum, ef Íslendingar næðu t.d. betri lánakjörum annars staðar.

Samningsdrögin frá 19. desember sem fréttastofan hefur nú afrit af, höfðu gengið milli samningsaðila að minnsta kosti í þrígang og tekið breytingum. Meðal annars var bætt í þá ákvæði þar sem Íslendingar óska eftir lánum frá Hollendingum og Bretum fyrir skuldbindingunni sem Íslendingar hafa þá fallist á.

Ekki náðist í Geir H. Haarde fyrrverandi forsætisráðherra vegna þessa máls, en Ingibjörg Sólrún Gísladóttir fyrrverandi utanríkisráðherra segir að hún hafi aldrei séð þessi drög sem um ræðir og hvorki þau né innihald þeirra hafi verið rædd á ríkisstjórnarfundum né milli hennar og þáverandi forsætisráðherra.

Í ítarlegri grein í Fréttablaðinu í dag segir Indriði H. Þorláksson aðstoðarmaður fjármálaráðherra og samninganefndarmaður í síðari samningnum undir forsæti Svavars Gestssonar, að gögn sýni að samningaferlið hafi haldið áfram allt til endaloka ríkisstjórnar Geirs, í þríhliða viðræðum við Breta og Hollendinga. Ingibjörg Sólrún segir að ríkisstjórnin hafi aldrei fallist á fyrrgreind lánakjör og hafi talið að málið hafi núllstillst með Brussel viðmiðunum svo kölluðu og pólitískar viðræður hafi farið fram samhliða viðræðum embættismanna, um aðkomu Evrópusambandsins að málinu og lausn deilunnar um lánakjör. Pólitísk niðurstaða hafi því langt í frá verið kominn í málið.”

——————————–

“Reynt að knýja Íslendinga til samninga

Kristrún Heimisdóttir fyrrverandi aðstoðarmaður Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur þáverandi utanríkisráðherra hefur sent fréttastofunni athugasemd vegna fréttar um samningsdrög um Icesave við Breta og Hollendinga. Hún segir að Indriði Þorláksson hafi sent fjölmiðlum afrit af skjali dagsettu 18. desember 2008, sem farið hafi á milli embættismanna í Hollandi, Bretlandi og Íslandi. Fréttastofa Stöðvar 2 óskaði hins vegar eftir þessum skjölum frá fjármálaráðuneytinu eftir birtingu greinar Indriða um málið í Fréttablaðinu í dag og fékk þau ekki frá Indriða.

Í athugasem sinni segir Kristrún að ýmis skjöl af þessu tagi séu til, enda hafi Bretar og Hollendingar margsinnis reynt að knýja Íslendinga til að ganga að tvíhliða lánasamningum sem Íslendingar töldu óaðgengilega, og höfðu samningsskjöl til reiðu með aðstoð íslenskra lögmannsstofa.

„Þetta skjal sætir því engum tíðindum og var aldrei borið undir ráðherra. Á þessum tíma var langt í land að samningar lægju fyrir enda lágmarksviðmið Íslands að ná pólitískum árangri á grundvelli ályktunar Alþingis um Brusselviðmið sbr. það sem segir í sameiginlegu minnisblaði fjármálaráðuneytis og utanríkisráðuneytis til utanríkismálanefndar Alþingis frá 14. desember s.l.,“ segir Kristrún, en þar standi:

„Af hálfu Íslands var litið svo á að með hinum sameiginlegu viðmiðum væri komin upp ný staða í samningaviðræðunum við Breta og Hollendinga og að meira tillit yrði tekið til hinna fordæmalausu aðstæðna á Íslandi en gert hafði verið fram að því, svo sem í samkomulaginu frá 11. október. Í Brussel-viðmiðunum fælist n.k. núllstilling og var megintilgangur þeirra þríþættur. Í fyrsta lagi að losa um þá stíflu sem myndast hafði við afgreiðslu efnahagsáætlunar Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, í öðru lagi að komast undan niðurstöðu gerðardómsins sem felldur var í kjölfar ECOFIN fundarins og í þriðja lagi að skapa grundvöll fyrir nýjum samningaviðræðum þar sem tekið yrði tillit til sérstaklega erfiðrar stöðu Íslands m.a. í formi hagstæðari lánakjara en þeirra sem fallist hafði verið á við Hollendinga mánuði fyrr.“

Í samtali við fréttastofu sagði Kristrún að eftir að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar fór frá í jánúar 2009, hafi sú ríkisstjórn sem tók við einfaldlega hætt viðræðum um Icesave við Evrópusambandið.”
————

Frysta allt frá hrunameisturunum núna
sem átti að gera strax að … að minsta kosti.

Djö. erettaskemmtilegt mar.
Sjáiði Sjálfstæðisflokkinn — á bara að kjós´ann ?

Hinir eru svo sem ekki spennandi… eða… æ helv. f.f.

Ok vera smá jákvæður, gera tilraun:
hætta að horfa á Silfrið og Fréttir og og alls ekki
hlusta á Útvarp Sögu..

Fara í Polliana leik! - Hmm. Veit ekki.

Hells Angels

9. febrúar 2010

“Leiðtogi norskra Vítisengla handtekinn í Leifsstöð við komuna til landsins”

Ég tel að Hells Angels séu algerir englar miðað við íslensku
stjórnmálaflokkana (maskínuna) og marga stjónmálamenn
og siðblinda kerfiskarla/konur.
Skoðum bankana aðeins … nei það er of flókið,
einfaldara að eltast við stráka í leðurgöllum sem eru
merktir í bak og fyrir.

Svívirðan má halda áfram í bönkunum. Bjöggarnir, Jónar og Ólar
geta haft milljarða lán árum saman án þess að greiða afborganir en
almenningurinn má sko missa allt sitt STRAX ef þeir gera ekki eins
og Bankanum (þjónustufulltrúanum?) þóknast.

Það er þó tilbreyting að norskur stjörnu-lögfræðingur fari í mál
við Íslensk stjórnvöld fyrir Hellerana og kórdrenginn hann Leif
sem hefur aldrei verið dæmdur þótt lögreglan hafi fylgst með
honum árum saman.

- Já mar.

Á Alþingi í morgun,4.Feb, sagði Vigdís Hauksdóttir þingmaður Framsóknarflokksins að forsætisráðherra hefði smánað þjóð sína með leynd yfir fundi hennar í Brussel. Það væru bara einræðisherrar í Asíu sem forðast fjölmiðla eins og forsætisráðherra Íslands ætlaði að gera. Undir þetta tók Guðlaugur Þór Þórðarson þingmaður Sjálfstæðisflokksins, en hann vísaði í viðtal við erlendan blaðamann sem héldi þessu fram.

Klaufaleg framkoma hjá henni við líðinn sem kaus´ana.
En þetta er að sjálfsögðu málið…

“Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins ákveður hinn 24. febrúar næst komandi hvort Ísland er fullgilt umsóknarríki. Jóhanna segist bjartsýn eftir fundinn í morgunn með Barroso og Olle Rhen stækkunarstjóra sambandsins um að umsókn Íslands verði samþykkt. Fari svo verður hún endanlega tekinn fyrir á fundi framkvæmdastjórnarinnar í mars”.

Don’t worry - I forgot your name too.

Hvað um það?

25. janúar 2010

Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokks,
hefur ekki verið yfirheyrður í tengslum við rannsókn
embættis sérstaks saksóknara á málefnum Sjóvár og Milestone.

Bjarni hafði milligöngu um að félagið
Vafningur tæki tíu milljarða króna lán hjá Sjóvá.

Lánið var aldrei greitt til baka, en hvað um það!!

Skýrslan um efnahagshrunið hefur verið frestað en til stóð að nefndin myndi skila skýrslunni 1. febrúar næstkomandi Þetta kom fram á blaðamannafundi rannsóknarnefndarinnar í Alþingishúsinu. Skýrslan kemur í stað huganlega út í lok febrúar. Þetta er í annað sinn sem útgáfu skýrslu rannsóknarnefndarinnar er frestað en í upphafi stóð til að nefndin myndi skila skýrslunni 1. nóvember 2009.

Dýr málning.

25. janúar 2010

“Reglusamur borgari í fullri vinnu”.

Maður á fimmtugsaldri sem handtekinn var fyrir að hafa atað málningu
á hús Hreiðars Más Sigurðssonar, forstjóra Kaupþings, er í vinnu og
ekki þekktur fyrir óreglu.
Maðurinn var handtekinn síðastliðið föstudagskvöld og sleppt eftir
yfirheyrslur á laugardeginum, en hann er grunaður um að hafa skvett
málningu á hús annarra þjóðþekktra landráðsmanna undanfarna mánuði.

Meðal annarra sem hafa orðið fyrir málningarárásum af þessu tagi eru
Bjarni Ármannsson, Birna Einarsdóttir, Hannes Smárason,
Björgólfur Guðmundsson, Björgólfur Thor Björgólfsson,
Steingrímur Wernersson og Lárus Welding.

Allt Tómt.

1. desember 2009

Röðin lengist í ár.

Fjölskylduhjálp Íslands er orðinn uppiskroppa með matvæli en
líknarfélagið biðlar til þjóðarinnar allrar að aðstoða félagið svo
það geti aðstoðað þá sem minna mega sín. Góðgerðarfélagið
hefur hingað til aðstoðað 49 þúsund einstaklinga á ári -
allt stefnir í að það met verði slegið í ár.

„Það er allt tómt, allar frystikistur, allir skápar” segir Ásgerður Jóna
en á síðasta miðvikudag komu 430 fjölskyldur til Fjölskylduhjálpar
en það er met hjá góðgerðasamtökunum.

Hún segir fjölskylduhjálp vera það líknarfélag sem hafi minnst til
ráðstöfunar yfir árið eða um 11 milljónir króna. Ásgerður segir féð
hafa verið nægt í bland við rausnarlega aðstoð fyrirtækja á árum áður
og það skilaði sér til 49 þúsund einstaklinga yfir árið.

En nú séu ótrúlegir tímar; 16 þúsund manns eru atvinnulausir
og enn þarf að aðstoða þann hóp, „sem hefur það bágborið,”
eins og Ásgerður orðar það.

„Við eigum nóg af flíkum en það vantar alltaf jólakjóla,” segir
Ásgerður Jóna og bendir á að fólk megi vera fyrr á ferðinni
vilji það gefa kjóla.

„Þetta fólk ber harm sinn í hljóði,” segir Ásgerður.

Símar Fjölskylduhjálparinnar eru 551 3360 og 892 9603.

Einnig er tekið á móti framlögum á reikningi Fjölskylduhjálpar Íslands
bnr. 101-26-66090, kt. 660903-

________________________

Kona var í dag dæmd í Héraðsdómi Reykjavíkur í 90 daga fangelsi
fyrir að rjúfa skilorð þegar hún stal tveimur nautalundum í Hagkaup
og kynlífseggi í versluninni Adam og Evu.

Nautalundirnar voru verðmetnar á rúmar tíu þúsund krónur og eggið
á tæpar fimm þúsund. Ákærða játaði skýlaust brot sín og í ljósi þess
að hún hefur á stuttu tímabili gerst sek um nokkur afbrot ákvað
dómurinn að dæma hana nú í 90 daga fangelsi.

Þá var karlmaður dæmdur í héraðsdómi í dag fyrir að stela svokölluðum
„demantsbolla” í Byko að verðmæti tæplega sjöþúsund króna og rjúfa
með því skilorð.
Hann var því dæmdur til þess að sæta fangelsi í þrjá mánuði.
Kannabisræktandi dæmdur.

________________________

Vá… já kominn tími til að einkver beri ábyrgð og taki út smá refsingu,
og þótt það séu fátæklingarnir nú sem endranær…auðveldara og minna
vesen með þessa smá krimma… svo hefur afbrotum fækkað á milli ára,
en fólk missir bótarétt hafni það vinnu djö…letingjar og afætur …
hvar er gapastokkurinn. Og þeir sem gefa fátækum eiga ekkert að gefa,
allt búið - allt tómt. Muna ekki benda á sökudólga… D Ó L G A R .

Ábyrgð … jæja við sjáum til eftir 80 ár.